{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Vi tilbyr en rekke løsninger på vår ny testplatform - Master People Plattform. Dette sikrer bl.a. en felles arbeidsflyt og enkle læringsprosesser. Ved bruk av Master People Plattform kan du enkelt utvide din verktøykasse med nye løsninger etter behov.

Alle våre produkter er også fullintegrert i markedets mest brukte ATS'er.

CORE - DNV-SERTIFISERT EVNETEST

CORE er utviklet og designet for å styrke, effektivisere og forenkle rekrutteringsarbeidet.

OPTO - DNV-SERTIFISERT PERSONLIGHETSTEST

OPTO er utviklet og designet for å styrke, effektivisere og forenkle rekrutteringsarbeidet.

ACE - GMA-test som kartlegger kandidatens kapasitet for problemløsing og utvikling

Har du fokus på kandidatens potensiale, får du økt mulighet til verdiskapning.

EASI – DITT VERKTØY TIL Å UTVIKLE MEDARBEIDERES SAMHANDLINGSKOMPETANSE OG MOTIVASJON

God selvinnsikt er ofte et godt utgangspunkt for å velge en adferd som er tilpasset mål og situasjon, det gir enkelt sagt bedre utsikt.

BRIGHT – DESIGNET FOR SCREENING OG UTVELGELSE AV MEDARBEIDERE I KUNDESERVICE ROLLER.

Å få de rette medarbeiderne til kundeservice er nøkkelen til å øke generell kundetilfredshet . Vennlig og effektiv kundeservice vil hjelpe en vellykket bedrift å skille seg fra sine konkurrenter.

MPA - PERSONLIGHETSTEST FOR MÅLRETTET REKRUTTERING

MPA er en godt dokumentert og sertifisert personlighetstest. Det klassiske valget for HR.

MASTER PEOPLE PLATFORM

Masters nye analyseplattform hvor arbeidspsykologiske verktøy er integrert i en helhetlig løsning endrer måten tester brukes på i HR.

No Acquisition Found
No Development Found
No Leadership Found