{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

 

OPTO ER EN FORSTÅELIG PERSONLIGHETSTEST

Personlighet er den foretrukne atferden til oss mennesker. Det sier noe om hvilken atferd vi vil trives best med, og vil derfor kunne si noe om i hvilken grad vi vil kunne trives og lykkes i en jobb. OPTO er en personlighetstest som gjennom lettforståelige rapporter gir kandidater, ansettende ledere og rekruttere et godt verktøy for å lære mer om dette.

OPTO ER BASERT PÅ DET TEORETISKE GRUNNLAGET TIL FEMFAKTORMODELLEN

Det meste av forskning knyttet til jobbatferd og prestasjoner i jobb, baseres i dag på femfaktorteorien. Alt i femfaktorteorien er ikke relevant for jobbsituasjoner, og noe er av mer klinisk karakter og bør derfor ikke testes i en rekrutteringssituasjon.

OPTO er bygget på femfaktorteorien, men det endelige resultatet er filtrert med fokus på de egenskaper som er knyttet til prestasjon i jobb. Konstruksjonen inneholder tre dimensjoner – den sosiale, den operative og den utviklingsorienterte dimensjon av prestasjon. Videre opererer OPTO med 8 hovedegenskaper og 20 aspekter som bygger opp til kandidatens score på hovedegenskapene.

OPTO VIL BIDRA TIL Å EFFEKTIVISERE REKRUTTERINGSPROSESSEN

Rapportene i OPTO gir en skårspesifikk beskrivelse av kandidatens svar på testens områder. Dette betyr at testbruker og rekrutteringsleder ikke har behov for å tolke resultatet. Tid til forberedelser reduseres.

Rapportene har et forståelig språk og et moderne design som raskt bidrar til overblikk for testbruker og test taker. Med OPTO og vår analyseløsning kan du raskt finne match mellom kandidat og kravspesifikasjon. Løsningen støtter deg gjennom hele prosessen, med brukervennlige funksjoner som gjør det enkelt å forberede og gjennomføre og avslutte rekrutteringsprosess - særlig i prosesser som involverer mange kandidater.

Screening av kandidater tidligere i rekrutteringsprosessen er også vanlig for å effektivisere rekrutteringsprosessen. OPTO er velegnet for dette formålet.

Kandidatene kan få umiddelbar tilgang til egen skår rapport når testen er besvart. Dette bidrar til at kandidaten kan møte bedre forberedt til intervju.

OPTO KAN BENYTTES PÅ ALLE STILLINGSKATEGORIER.

Rapportene kan skaleres basert på stillingskategori og behov for dybdeinformasjon om kandidaten. For noen stillingskategorier vil det oppleves tilstrekkelig å forholde seg til testens åtte hovedimensjoner, for andre stillingskategorier hvor vi ønsker mer dybdeinformasjon kan vi velge å benytte testens 20 aspekter som bygger opp om hoveddimensjonene.

FAKTA

OPTO tar ca. 35 minutter for en kandidat                           

OPTO er sertifisert for bruk innen rekruttering og utvikling av DNV

Ønsker du å vite mer?

linkedin

STEFFEN BRAASTAD
PARTNER

Epost: sb@master.no
Mobil:  +47 913 57 880