{{office.HeaderText}}

{{office.Address}}

{{office.TeleponeNumber}}

{{office.MobileNumber}}

{{office.Email}}

Kandidatens kognitive evner (GMA) er den beste indikator for fremtidig prestasjon.

ACE (evne til logisk, analytisk tenkning) er en evnetest utviklet for å vurdere logisk analytisk resonnement. Oppgavene i ACE utforsker og avdekker denne evnen og gjøre det mulig å vurdere potensialet av den enkeltes logiske evner.


BASER DINE BESLUTNINGER PÅ KUNNSKAP

Ved å benytte ACE kan du sikre en pålitelig match mellom stillingens kompleksitet og kandidatens potensiale.

ACE er et raskt og fleksibelt verktøy som evaluerer kandidaters potensiale innen områder som:

  • Beslutningstagning; effektivitet og levedyktighet
  • Tilegnelse av ny kunnskap
  • Oppfatte relasjoner og forstå sammenhengen mellom tilgjengelig informasjon og situasjonen
  • Utarbeidelse av handlingsplaner
  • Kompleksitetsnivået test takeren er i stand til å håndtere
  • Arbeidstempoet du kan forvente

BRUKSOMRÅDER

  • Screening
  • Rekruttering
  • Individuell utvikling
  • Karriererådgiving

ACE kan brukes på alle stillingsnivåer og kategorier, men er særlig viktig i mer komplekse roller, eller der vi vet lite om kandidaten.

FAKTA

ACE finnes i flere utgaver, og kan ta enten 30 eller 75 minutter

Ønsker du å vite mer?

Ta gjerne kontakt med:

linkedin

STEFFEN BRAASTAD
PARTNER

Epost: sb@master.no
Mobil:  +47 913 57 880