OM FEMFAKTORMODELLEN

FINNT UT MER

OM «BESTE PRAKSIS» I REKRUTTERING

FINNT UT MER

OM ROLLER OG KANDIDATPROFILER

FINNT UT MER

OM REKRUTTERINGSFAGETS UTVIKLING OG FREMTID

FINNT UT MER

DE ANDRE SIDENE AV MEDALJEN

Det snakkes ofte om for- og baksiden av medaljen når vi beskriver personlighetstrekkene til en person.

finn ut mer

DET SKAL STERK RYGG TIL Å BÆRE GODE DAGER

Norsk økonomi er i godt driv. Folk flest har god råd og pengene brukes. Det er hyggelig å være på tilbudssiden. Kasse-apparatene går varme og tilværelsen fortoner seg temmelig bekymringsløs.

FINN UT MER

SANNHETENS ØYEBLIKK VIKTIGERE ENN NOENSINNE

Å sikre at kundens opplevelse minst tilsvarer forventningene er nøkkelen for å sikre gjenkjøp.

Finn ut mer

INNOVASJON – SÅKORNET SOM SIKRER FRAMTIDAS VELSTAND

Det finnes i hovedsak to strategier for å skape fornyelse og vekst i en økonomi. Enten nyskaping gjennom forskning, utvikling og stimulering av innovative miljøer eller kopiering, gjerne tyveri av andres innovasjoner.

Finn ut mer

AGILITET – FREMTIDENS LEDERIDEAL

Nok et nytt buzzword inn i det norske språket? Nei, vi er overbevist om at begrepet agilitet er i ferd med å få aksept og fotfeste som et viktig norsk «nyord».

Finn ut mer

OPPLEVD KOMPETANSE ER FARVET AV SELVTILLIT

I kjølevannet av Berit Svendsens avgang i Telenor er kjønnsbalanse i styrer og konsernledelser igjen blitt et hett tema.

Finn ut mer

DITT BIDRAG TIL GJENNOMFØRING AV MÅL OG STRATEGIER

Samsvar eller den engelske oversettelsen Compliance (som i stadig økende grad brukes også i norsk dagligtale) betyr å poengtere sammenhengen mellom ord og handling

Finn ut mer

ER DU EN GARANTIST FOR KVALITET I DINE LEVERANSER?

Nå sier jo selveste statsministeren at det må være lov å gjøre feil. Andre har sagt at den sikreste måten å unngå feil på er å gjøre ingen ting!

Finn ut mer

SOMMER OG FERIETID – PRESTASJONSFRI SONE

Forsommeren er en fin tid. Full av forventninger til ferie, opplevelser, tid sammen med familie og venner.

finn ut mer

KAHLKE OG SCHMIDT’S HYPOTESER

En av de beste fagbøkene som er skrevet om rekruttering og bruk av testverktøy er «JOB og personvurdering» av danskene Edith Kahlke og Victor Schmidt.

finn ut mer

PERSONLIGHETSTREKKET SOM GIR SUKSESS I ALLE YRKER

Vi har i tidligere blogginnlegg skrevet om Big 5 – teorien og kommentert at det finnes et personlighetstrekk som er overrepresentert hos fremgangsrike personer i arbeidslivet

finn ut mer

FÅR DU OPPGAVENE UNNA?

I arbeidslivet kreves det levering. Mange yrker har høye prestasjonskrav – og ofte et kortsiktig perspektiv på levering av resultater.

finn ut mer

VELKOMMEN GDPR

Når disse linjene skrives står det 25. mai på kalenderen – selve dagen da GDPR-lovgivningen trer i kraft i Europa.

finn ut mer

SAMMENHENGER MELLOM KARAKTERER, INTELLIGENS OG JOBBPRESTASJONER

I rekrutteringsprosessen skal summen av de vurderinger som foretas gi så høy prediktiv validitet som mulig, det vil si evne til å forutsi kandidatens jobbprestasjon.

finn ut mer

TÅLER DU EN TRØKK

Dette spørsmålet; i ulike forkledninger får kandidater som søker lederstillinger. Hvor robust er du når krisen inntreffer?

finn ut mer

ASYMMETRISKE RELASJONER I REKRUTTERING

I sammenheng med mee-too sakene det siste året er begrepet asymmetrisk relasjon blitt allemannseie

FINN UT MER

ANSETTES DEN SOM ER BEST EGNET?

Hva vil det si å være egnet til en bestemt stilling?

Finn ut mer

DE FLESTE GODE RESULTATER SKAPES

Ingen får negative vibber av ordet samarbeid. Få begreper omtales i organisasjonslitteraturen i mere entydig positive vendinger enn dette.

FINNT UT MER

LEDERSKAP UTEN INNFLYTELSE ER ET UTENKELIG PARADOKS

Å utøve lederskap innebærer innflytelse. Det kan ikke ledes -

FINNT UT MER

SCREENING OG ETISKE UTFORDRINGER

Bruk av ulike testverktøy er økende i rekrutteringsprosesser. Hvert år inviteres minst 100 000 jobbsøkere til å ta en eller flere tester.

FINNT UT MER

REFERANSESJEKKENS SVANESANG

Referansesjekk er blant de aller minst valide metodene som benyttes i rekrutteringsprosesser.

FINNT UT MER

SOSIAL KOMPETANSE I DEN DIGITALE EPOKEN

Ingeniører, sosionomer, økonomer, jurister, prester? Hvilke yrkesgrupper som blir fremtidens mest etterspurte

FINNT UT MER

JOBBPROFILER I FREMTIDENS DIGITALE ARBEIDSMARKED

Kunstig intelligens hører vi stadig oftere snakk om. For mange gir begrepet frysninger på ryggen.

FINNT UT MER

EN HYLLEST TIL

Tidenes vinterolympier. Marit Bjørgen cruiset inn til overlegen seier i sin siste opptreden i OL.

FINNT UT MER

VINNERKULTUR – PRESTASJONS- ELLER MESTRINGSBASERT?

Vi er halvveis i et vinter-OL som ser ut til å bli tidenes suksess for Norge.

FINNT UT MER

DE FLESTE BEKYMRINGENE BLIR DET IKKE NOE AV!

«Det handler ikke om hvordan vi har det – men om hvordan vi tar det».

FINNT UT MER

DIGITAL INNOVASJON EFFEKTIVISERER REKRUTTERINGSPROSESSEN

I årtider er rekrutteringsprosessen gjennomført uten store endringer. Utlysing i avisen (og etter hvert på finn.no)

FINNT UT MER

ER DU GRUNNLEGGENDE OPPTATT AV ANDRES BEHOV?

«Den største gleda ein kan ha, det er å gjera andre glad». Dette skrev dikteren Mikael Aksnes for mer enn 100 år siden.

FINNT UT MER

HVOR HARDT KAN DU TRÅKKE PÅ ANDRES TÆR?

Det er et retorisk spørsmål. Fordi noens tær er mye ømmere enn andres finnes det ikke noe absolutt svar.

FINNT UT MER

HVOR STORT ER UBEHAGET NÅR DU IKKE KLARER TIDSFRISTEN?

«Jeg har lagt en plan – men jeg husker ikke hvor jeg har lagt den». For mange er planleggingsarbeid lite lystbetont.

FINNT UT MER

REKRUTTERING – GJØRE SELV ELLER BRUKE EKSTERN HJELP?

«Fagfolk er fagfolk» - heter det i sluttpoenget på en god, gammel selskapsvits i den litt vovede kategorien.

FINNT UT MER

NÅR DU OG JOBBEN PASSER SAMMEN

Tenke seg den fantastiske følelsen av å være i flytsonen. Når jobben er en lek; når du opplever at du mestrer oppgavene.

finn ut mer

HOLD DEG TIL GULLSTANDARDEN VED VALG AV PERSONPROFILVERKTØY

Kanskje er du en av minst 100 000 jobbsøkere i Norge som blir personlighetstestet hvert år?

finn ut mer

TA JOBBANALYSEN PÅ ALVOR – STOL IKKE PÅ MAGEFØLELSEN

Når hus skal bygges ligger det alltid plantegninger til grunn. Derimot, når organisasjoner skal bygges gjennom rekruttering av nøkkelpersonell ligger ikke sjelden kun magefølelsen til grunn.

FINNT UT MER

REKRUTTERING I OMDØMMEPERSPEKTIV

Employer Branding har etablert seg som et sentralt begrep

FINNT UT MER

USLÅELIG RESULTATEFFEKT

Eiere og ledere arbeider konstant med å ta grep som skal forbedre virksomhetens inntjening og lønnsomhet.

FINNT UT MER

ØNSKER DU ENDRINGER OG NY HVERDAG VELKOMMEN?

Eller er du typen som rister på hodet og gir uttrykk for at nå er det nok?

FINNT UT MER

MÅ VI ALLE VÆRE UTADVENDTE?

Den uten sammenligning mest kjente – og «populære» personlige egenskapen blant de 5 som utgjør Femfaktormodellen er Ekstraversjon

Finn ut mer