MPA Målrettet rekruttering

Master Person Analyse (MPA) - en sertifisert personlighetstest. MPA gir et umiddelbart bilde av hvordan medarbeideren kan forventes å fungere i ulike arbeidssituasjoner. Videre gir den en nøyaktig intervjuguide, hvor man kan konsentrere seg om det som er viktigst for jobben fra starten av.

I dagens raskt endrende arbeidsmarked stilles store krav til rekrutteringsprosessen. Hvordan finne rett person til stillingen? Viktige behov og mange interessenter kompliserer prosessen ytterligere.

De rette kandidatene vil ofte ha en kompleks blanding av atferdsmessige trekk og dette kan gjøre de matchende kvaliteter vanskeligere å identifisere.


Match kandidatene til jobbens suksesskriterier

For å sikre riktig valg av kandiater må du klargjøre og bekrefte de krav stilingene stiller til personlige egenskaper. I tillegg trengs en pålitelig måte å matche disse kriteriene til faktiske kandidaters atferd. Denne matchen danner et godt grunnlag for å gjøre de riktige valg.

Utvelgelse raskt og enkelt

Med MPA og Metis plattformens analysemuligheter kan du raskt realisere optimalisert matching mellom kandidat og kravspesifikasjon. Løsningen støtter deg gjennom hele prosessen, med brukervennlige funksjoner som gjør det enkelt å forberede, gjennomføre og suksessfullt avslutte en komplett rekrutteringsprosess - særlig i prosesser som involverer mange kandidater.

 

Secure successful hiring today with MPA, helps add value to our
company and avoid costly bad hires.

HR DIRECTOR - POOLIA

LAST NED VÅR BROSJYRE OM MPA

LAST NED