EASI – Ditt verktøy til å utvikle medarbeideres samhandlingskompetanse og motivasjon

For å sikre effekt av utviklingstiltak må man ta utgangspunkt i hvor man er og hvor man vil. Ved å identifisere gapet etableres de områder hvor mestringskompetansen må styrkes. For kompetansebedrifter vet vi at god interaksjon og gode evner til kompetansedeling er sentrale verdidrivere. Relasjonskompetanse er derfor et stadig viktigere tema på utviklingskartet.

EASI er et praktisk og effektivt lederverktøy som hjelper ledere og medarbeidere med økt forståelse og kunnskap til oppfølgings og utviklings tiltak.

Sats på utvikling
EASI gir deg:

 • Innsikt i hva som motiverer dine medarbeidere
 • Overblikk over medarbeidernes jobbatferd
 • Kunnskap om kommunikasjonsstiler og hvordan kommunikasjon kan styrkes
 • Forståelse for motivasjonsstiler og hvordan disse kan påvirke læring og utvikling
 • Oversikt over medarbeidernes potensielle utviklingsområder
 • Utviklingsplan for medarbeidere

Brukervennlige rapporter

Testen og rapportene er utformet slik at de er enkle og forstå og anvende, og vil bidra til at medarbeiderne får styrket opplevelse av ledernes oppfølging og involvering i deres utvikling. EASI er som skreddersydd for å gi god substans til medarbeidersamtalen – dialogen ender ut i en naturlig utviklings og oppfølgingsplan.

Et utvalg av EASI’s anvendelsesområder:

 • Medarbeidersamtaler / Utviklingssamtaler
 • Samhandling / Team utvikling
 • Coaching
 • Karriereveiledning
 • Utvikling av organisasjonskulturen
 • Salgstrening

Les mer om EASI

 

It is extremely valuable that employees at all levels see EASI as a comprehensible and practical tool, which is not overly complicated or theoretical.

Head of Learning & Development - Ascom AG

LAST NED VÅR BROSJYRE OM EASI

LAST NED