ACE - Identifiser kognitiv kapasitet for problemløsning og utvikling

Kandidatens kognitive evner er den beste indikator for fremtidig prestasjon.

ACE (evne til logisk, analytisk tenkning) er en evnetest utviklet for å vurdere logisk analytisk resonnement. Oppgavene i ACE utforsker og avdekker denne evnen og gjøre det mulig å vurdere potensialet av den enkeltes logiske evner.


Baser dine beslutninger på kunnskap

Ved å benytte ACE kan du sikre en pålitelig match mellom stillingens kompleksitet og kandidatens potensiale.

ACE er et raskt og fleksibelt verktøy som evaluerer kandidaters potensiale innen områder som:

  • Beslutningstagning; effektivitet og levedyktighet
  • Tilegnelse av ny kunnskap
  • Oppfatte relasjoner og forstå sammenhengen mellom tilgjengelig informasjon og situasjonen
  • Utarbeidelse av handlingsplaner
  • Kompleksitetsnivået test takeren er i stand til å håndtere
  • Arbeidstempoet du kan forvente

Bruksområder

  • Screening
  • Rekruttering
  • Individuell utvikling
  • Karriererådgiving

ACE - Fokus på kandidatens fremtidige prestasjoner! 

-

LAST NED VÅR BROSJYRE OM ACE

LAST NED