StrategiSK HR: Informasjon som verdikjede

I kunnskapsintensive organisasjoner er medarbeidernes kompetanser, ferdigheter og prestasjoner ofte de mest sentrale aktiva for organisasjonen. For å sikre god verdiskapning, blir det sentralt for HR å rekruttere, utvikle og beholde de medarbeidere som kan innfri organisasjonens behov på en god måte. Kunnskap om hvilke kompetanse og hvilke ferdigheter som bidrar til ønskede prestasjoner er kritisk informasjon for verdikjeden.

Master's visjon

Forestill deg at du kan aktivere alle HR-data som finnes begravet og skjult i din organisasjons systemer. Opplysninger som kan omdannes til avgjørende kunnskap og lette din oppgave med å få mest mulig ut av din virksomhets HR-potensial.

Data og informasjon akkumuleres for organisasjonens kandidater fra de søker, via rekrutteringsprosessen, til de blir nye medarbeidere. Videre gjennom oppfølgingsamtaler, deltakelse i utviklingsprogrammer, medarbeiderundersøkelser etc får vi utdypende innsikt i ulike aspekter av de nå erfarne medarbeideres synspunkter. Innen medarbeideren slutter er det potensielt akkumulert store mengder informasjon.

Strategisk HR: Det neste skritt er avgjørende

Vårt mål er å hjelpe organisasjoner utnytte all akkumulert informasjon til å forbedre HR-prosessen for hver enkelt og for hele organisasjonen. Vi gir deg muligheten til å iverksette HR strategier som ikke er basert på antagelser eller hypoteser - men på en analyse av de vesentlige egenskapene demonstrert av høyt presterende medarbeidere. Dette er mulig med verdikjeden for HR-informasjon.

Master kan måle og trekke ut sentral informasjon – gjøre den tilgjengelig og verdifull

Vi utvikler vår plattform kontinuerlig for å gi en sømløs og enkel arbeidsflyt i sammenstilling av informasjon, for å muliggjøre organisasjonens analysebehov. Masters løsninger bidrar til å optimalisere HR resultater gjennom hele verdikjeden ved å gi viktig informasjon og optimerer bruk av dine data. Master samarbeider nært med kundene for å sikre at innovative initiativer virkelig gir nytte til fagfolk i deres daglige virke.

Vi støtter deg i arbeidet med strategisk å benytte informasjon om sammenhenger mellom medarbeiders personegenskaper og prestasjoner

-