Utvikling

Det er utfordrende å knytte utviklingsaktiviteter til faktiske organisasjonsbehov. Master tilbyr løsninger som veileder deg i å bryte ned de ønskede prestasjonsmål, til den atferd og kompetanse som trengs for å nå de. Våre løsninger gir operative innspill til utviklingsaktiviteter som bidrar til å minimere gapet mellom ønsket og faktisk prestasjon.

For å sikre engasjement for utviklingsplaner kreves en god forståelse for atferdsmønstre som karakteriserer organisasjonen og de ansatte. Tilsvarende trengs gode metoder som kan bidra til å sikre gjennomføring av planene, generere målbare resultater og pålitelig evaluering av resultatene.

Våre løsninger er utviklet for å møte disse behovene

Individuell utvikling – avdekk motivasjon og stimuler til utvikling
Det ideelle utgangspunkt for individuelle utviklingsprosesser innebærer å identifisere de spesifikt personlige utviklingsbehov ved hjelp av en gap analyse. Våre løsninger hjelper deg med en effektiv medarbeideranalyse, samt lage detaljerte rapporter som inkluderer en rekke praktiske forslag om hvordan utvikle og motivere hver enkelt ansatt.

Team utvikling– optimer teamets ytelse

En god oversikt over teamets sammensetning, ikke bare faglig, vil hjelpe deg med å utvikle teamet mot økt effektivitet gjennom optimal bruk av medlemmenes individuelle roller. Med hjelp av vår personlighetstest er du i stand til å visualisere teamets sammensetning og deretter lede teamet til å kommunisere og samhandle mer effektivt.

Organisasjonsutvikling – nå organisasjonens mål

For å sikre suksess må organisasjonene først få en forståelse av egen bedriftskultur og identifisere atferd som enten bidrar til eller hindrer gjennomføring av den overordnede forretningsstrategien. Våre løsninger gir deg innsikt i organisasjonen ved hjelp av analyser som avdekker bedriftens nå-situasjon og deretter hjelper deg å definere den situasjon du ønsker å oppnå.

I alle faser av utviklingsprosjekter hjelper våre løsninger deg å involvere interessenter slik at dere kollektivt kan identifisere problemstillinger, sette mål, og definere ønskede resultater. Felles engasjement og strategiske fokus vil hjelpe dere å få prosessen på rett spor fra starten, noe som sparer tid, frustrasjoner og motstand.

Lær mer om våre løsninger og Metis.

God selvinnsikt er ofte et godt utgangspunkt for å velge en adferd som er tilpasset mål og situasjon, det gir enkelt sagt bedre utsikt.

-