On-boarding, Trening og utvikling

Hvordan sikre at organisasjonens tid og penger blir brukt på trening og utvikling som er relevant og målrettet? Vi hjelper deg å finne hvor hver deltaker står, så du kan starte derfra.

Trening og utvikling må føre til bedre prestasjoner

Læring som er relevant for jobben må ta deltakerens bakgrunn og erfaring i betraktning. Når vi lærer relaterer vi den nye kunnskapen til vår egen erfaring.
Vi støtter HR og ledere ved å tilby løsninger som effektivt hjelper dem til å utforme jobb-relevante utviklingsprogram.

Vi kan bidra til å forbedre din trening på områder som:

  • Lederutvikling
  • Selgerutvikling
  • Teamutvikling
  • Talent Management
  • Effektiv samhandling


utvikling må være knyttet til organiasjonens behov

I alle utviklingsprosesser er det viktig å fastslå de reelle organisatoriske behov og de spesifikke behov for utvikling. Dette sikrer at deltakerne kommer tilbake fra trening med nye ferdigheter de kan bruke til å bedre sine prestasjoner.

Alle våre løsninger er brakt sammen på Metis plattformen. De er designet for å hjelpe din organisasjon med å måle og rapportere effekten av treningsprogrammet. Dermed kan du dokumentere at investeringen til utvikling var lønnsom.

Løsninger som MPA og EASI bidrar til vellykkede treningsprogrammer ved at de tar utgangspunkt i deltakernes egen forståelse av nåsituasjonen. I tillegg gir de lett forståelig hjelp til hvordan utvikle seg mot ønsket situasjon.

Løsninger som MPA og EASI bidrar til vellykkede treningsprogrammer ved at de tar utgangspunkt i deltakernes egen forståelse av nåsituasjonen.

-