Medarbeidersamtale

Vi hjelper både ledere og medarbeidere for å få mest mulig ut av hver medarbeidersamtale ved å avdekke potensial for utvikling og identifisere individuelle veier til motivasjon.


På sitt beste kan medarbeidersamtaler være konstruktive dialoger som bygger tillit, skaper felles forståelse for arbeidssituasjonen og fremme en større følelse av tilknytning til organisasjonen og dens misjon.

Ansattes atferd, deres motivasjon og måten de samhandler med andre mennesker, er avgjørende parametere for å lykkes – dette hører derfor naturlig med i medarbeidersamtalen.

Avdekk verdifullt potensial

Et viktig mål for medarbeidersamtalen er å legge til rette for effektiv og fruktbar kommunikasjon knyttet til relasjonskompetanse og hvordan den er til nytte for organisasjonen. Våre løsninger gjør det enkelt for deg å fokusere på en ansatts relasjonskompetanse og utvide medarbeidersamtalen fra "hvordan du og jeg jobber" til "hvordan skal vi fungere enda bedre i forhold til hverandre og andre." 

Personlig utvikling starter med selvinnsikt

Gjennom samtalen er det viktig ikke kun å dvele på hvordan ting er nå. Vårt utviklingsverktøy, EASI (en typologi), hjelper de ansatte forstå sine atferdsmessige trekk og har forslag til handlingsplaner som kan hjelpe dem til å utvikle seg både personlig og i relasjoner med andre.

Ved å benytte et nøytralt og innbydende språk sentrert på personlig utvikling, gjør EASI det enkelt å forstå og kommunisere jobbadferd og motivasjon for arbeidet.

Evaluering, utvikling, coaching og oppfølging. Det har aldri vært lettere å holde utviklingen på rett spor, med progresjon, med Metis, som samler alle løsninger på én plattform.

Vi kan hjelpe deg å bygge tillit og styrke ansvarlighet. Våre løsninger fremmer en økt følelse av engasjement for organisasjonen, dens misjon og til andre kolleger. Vi bistår i arbeidet med å skape og bygge videre på selskapets suksess.

EASI gjør det enkelt å kommunisere jobbatferd og motivasjon

-

LAST NED VÅR BROSJYRE OM EASI

Last ned