Målrettet rekruttering

En god rekrutteringsprosess innebærer gode forberedelser, god gjennomføring og god oppfølging av den nyansatte i introduksjonsfasen. Du må vite hva du søker, du må sikre at den kandidatinformasjon du innhenter er kvalitetssikret og du må tilrettelegge for at den ansatte raskt integreres i stillingen og blir produktiv. Se hvordan vi kan hjelpe deg.

Sikt mot langsiktig suksess

Masters rekrutteringsløsning tilbyr støtte til alle faser i rekrutteringsprosessen.

  • Verktøy som hjelper deg til å identifisere suksesskriterier for å lykkes i stillingen
  • Personanalyse som viser kandidatens match med valgte suksesskriterier
  • Evnetest som gir tilbakemeldinger om kandidatens evne til problemløsning og potensial for utvikling
  • Intervjuguide som bidrar til å sikre den informasjon du tar med deg fra intervju med kandidaten
  • Lederrapport som gir leder et godt utgangspunkt for målrettet oppfølging av kandidaten i introduksjonsfasen

Med utgangspunkt i de løsninger dere allerede har, gir Masters rekrutteringsløsning dere muligheter til å ta ut de elementer dere mener kan bidra til å styrke deres rekrutteringsprosess.

Rekruttering på en enkel måte

Alle våre løsninger administreres via samme plattform - "Metis." Dette tillater deg å bringe ulike løsninger sammen for å skape kraftige analyser. Videre kan du enkelt samarbeide online med andre interessenter (f.eks kolleger og linjeledere) for å definere viktige kriterier for og matche disse med faktiske testresultater.

Vurder og analyser forventet adferd for kandidater i forhold til eget arbeid og samhandling. Master Person Analyse (MPA) gir svar på spørsmål som: Hva kan være deres styrker og utfordringer ved samhandling? Hva slags adferd kan vi forvente fra dem som ansatte? Hvordan vil de opptre i lederrollen?

Vurder og sammenlign kandidatenes evne til å tilpasse seg nye utfordringer. Vår kognitive test ACE kan avsløre hvor raskt kandidatene er i stand til å tilpasse seg nye situasjoner, hvor lett de kan tilegne seg ny kunnskap, hvor raskt de kan være fullt operative i sin nye stilling.

Kort sagt kan våre løsninger hjelper deg å spesifisere dine krav til personlig kompetanse, og deretter raskt identifisere en mulig match med kandidater. Det handler om å gi deg et godt grunnlag for ditt valg. Det handler om langsiktig suksess.

 

Master rekrutteringsverktøy bidrar til en profesjonell rekrutteringsprosess med relevant informasjon som er kritisk for en vedlagt rekruttering.

-