SE HVORDAN MASTER SKAPER verdi for kundene.

Den globale konkurransen er hard. Det å rekruttere, ansette, utvikle og beholde de beste medarbeiderne er helt avgjørende for suksess.

Studier viser at selskap med dedikerte og motiverte medarbeidere øker produktiviteten og lønnsomheten med minst 20 % i forhold til konkurrentene . Hvordan bedrifter kan anvende sine HR data strategisk til å skape verdi for bedriften, kan du se i denne videoen .

METIS

Metis er en effektiv plattform for gjennomføring av tester og analyser. Lær mer om hva Master kan gjøre for deg , fra de artiklene som er oppført nedenfor.

Kunde caser

Les hva noen av våre kunder sier om hvordan våre løsninger skaper bunnlinjeverdi i form av å investere i de rette menneskene, styrke ansattes prestasjoner og øke selskapets vekst.

Finn ut mer

Verdikjeden

I kunnskapsintensive organisasjoner er medarbeidernes kompetanse, ferdigheter og prestasjoner ofte de mest sentrale aktiva for organisasjonen. For å sikre god verdiskapning, blir det sentralt for HR å rekruttere, utvikle og beholde de medarbeidere som kan innfri organisasjonens behov på en god måte. Kunnskap om hvilke kompetanse og hvilke ferdigheter som bidrar til ønskede prestasjoner er kritisk informasjon for verdikjeden.

Les mer

Målrettet rekruttering

En god rekrutteringsprosess innebærer gode forberedelser, god gjennomføring og god oppfølging av den nyansatte i introduksjonsfasen. Du må vite hva du søker, du må sikre at den kandidatinformasjon du innhenter er kvalitetssikret og du må tilrettelegge for at den ansatte raskt integreres i stillingen og blir produktiv. Se hvordan vi kan hjelpe deg.

Les mer

Medarbeidersamtale

Vi hjelper både ledere og ansatte for å få mest mulig ut av hver medarbeidersamtale ved å avdekke potensial og identifisere individuelle veier til motivasjon.

Les mer

Trening og utvikling

Hvordan sikre at organisasjonens tid og penger blir brukt på trening og utvikling som er relevant og målrettet? Vi hjelper deg å finne hvor hver deltaker står, så du kan starte derfra.

Les mer

Utvikling

Det er utfordrende å knytte utviklingsaktivitetene tilstrekkelig til faktiske organisasjonsbehov. Master tilbyr løsninger som veileder deg i å bryte ned de ønskede ytelsesmål, til den atferd og kompetanse som trengs for å nå de. Våre løsninger gir operative innspill til utviklingsaktiviteter som bidrar til å minimere gapet mellom ønsket og faktisk ytelse.

Les mer