Hvem er du mest som selger, den resultatorienterte, den støttende, den analytiske eller den entusiastiske?

Alle typer har sine styrker og noen mulige fallgruver som kan forstyrre salgsprosessen. Vet du hvem du er og hvem kunden er, kan du i større grad tilpasse din stil til hva kunden vektlegger og oppnå flere salg.

Den resultatorienterte selger

Nedenfor har vi beskrevet noen typiske styrker og fallgruver for den resultatorienterte selgertypen koblet til hovedelementene i en salgsprosess. 

Behovsanalyse:

Sterkt målorientert. Det faller derfor naturlig å gå direkte frem i avdekking av kundens behov. Du er også problemorientert, og går derfor inn til situasjonens kjerne. Kan risikere å avslutte når du er tilfreds, selv om det er mer å hente.

Akseptinnhenting:

Flink til å få klare meldinger og aksepter fra kunden på din vurdering. Systematisk. Det byr ikke på noen problemer for deg å be direkte om kundens aksepter. Veldig forretningsorientert. Du kan bli litt for skarp for kunden, noe som kan gi en feilaktig aksept.

Presentasjon

Meget overbevisende i din fremstilling og salgspresentasjon. Du argumenterer godt og troverdig med enkle og praktiske bevis. Du virker tiltalende på andre praktiske og faktaorienterte personer. Kan mangle litt følelse og varme i presentasjonene.

Closing

Du er som regel usedvanlig sterk i avslutningen. Utstråler selvtillit og sikkerhet. Du er målrettet fra begynnelsen og går etter resultater. Noen kunder trenger mer tid i beslutningsprosessen og kan bli plaget av at du går for raskt og direkte frem.

Kundepsykologi

Du er mer saks- og resultatorientert enn menneskeorientert. Det kan hindre deg i å lytte etter andres følelser eller hva som ligger dypere til grunn. Du tenker sjelden over hvilket inntrykk du gir andre fordi du vet hva du står for og tror at andre også vil se det.

Forhandlingsteknikk

Alltid velforberedt og møter opp med klare mål og planer til en forhandling. Du er en god forhandler fordi du kan beholde overblikket. Du er til tider for kompromissløs, og for opptatt av å vinne. Følelser er også en del av spillet.

Idesalg

Du er konkret og objektiv i hele salgsprosessen. Du benytter deg derfor i mindre grad av ideer og billedliggjøring. Du er imidlertid god til å fremheve andre kunders opplevelse av de fordeler de har oppnådd om du ser behov for å spe på dine argumenter. 

Økonomisalg

Du liker å sette fakta på egenskapene. Kontante beløp på de fordeler du presenterer for kunden. Kan bli bedre til å involvere kunden i hvordan beløpene fremkommer. Har du fått frem hele behovet så går denne delen som regel glimrende.

Ønsker du tilsvarende beskrivelser for de tre andre typene

Finn UT MER

 

Les mer om EASI