God Samhandling: Et konkurransefortrinn for de grupper og miljøer som mestrer det.

 

I kunnskapsbedrifter hvor en stor del verdiskapningen baserer seg på samhandling mellom medarbeiderne, vil de som behersker samhandling godt utvikle varige konkurransefortrinn.

 

De fleste av oss har problemer med konkret å si hva vi har bidratt med av verdiskapning på jobben i dag. Hverdagen består av møter, mailer og telefoner – av å kommunisere med kolleger, kunder og leverandører.

Det er lett å tenke seg at de som mestrer samhandlingen med det nettverket de er avhengig av og som er avhengig av dem også er gode bidragsytere til verdiskapningen.

Hva vil det si å være god til å samhandle? 

Theodore Roosevelt uttalte: «Den viktigste enkeltfaktoren i formelen for suksess, er å vite hvordan man forholder seg til andre mennesker»

Det er mange forhold som kan dekkes av dette utsagnet, men det handler mye om selvinnsikt og om motivasjon for å lykkes i samhandling med andre.

Selvinnsikt handler om å kjenne seg selv og å forstå hvordan andre reagerer på oss selv og våre handlemåter. Selvinnsikt kan du oppnå ved å omgås andre og oppleve reaksjoner på dine holdninger og handlinger. Har vi gode venner eller kolleger som kan diskutere hvordan vi virker på hverandre og som kan gi tilbakemelding til hverandre når vi aktivt bruker selvinnsikten, er vi på god vei til å styrke vår samhandlingsevne.

Les mer om EASI