Et redskap for videre utvikling 

Jeg har tatt EASI-testen for atferd og motivasjon, og kan dermed si noe om hvordan jeg som bruker opplevde den. Jeg sitter igjen med et overveiende positivt inntrykk. EASI-testen har bidratt til å gi meg nye perspektiver på min egen kommunikasjonsevne og motivasjon, og et grunnlag for å kartlegge kunnskaper og egenskaper i jobbsammenheng. 

EASI-testen gir brukeren nyttig innsikt i hvordan vi fremstår for andre, men først og fremst i hvordan vi ser oss selv. Dette gjør EASI til et svært anvendelig redskap når vi står i viktige prosesser som for eksempel jobbsøking og intervjuer. Selv merket jeg at testen styrket min evne til refleksjon over hvordan jeg presterte, og at den gjorde meg bedre i stand til å trekke lærdom av hver enkelt situasjon.

Jeg opplevde EASI-testen som et godt tilskudd til min mentale verktøykasse. Den kan vise oss hva atferdsstilen vår består av, men også hva vi kan supplere den med. Dette kan i sin tur gjøre oss i stand til å snu svakheter til styrker, ved å tone ned enkelte egenskaper og fremheve andre. Kort sagt gjorde testen meg både oppmerksom på hva jeg selv har og hva jeg kan legge vekt på å tilegne meg.

Testrapporten inneholder også en praktisk del, med utviklingskatalog og utviklingsplan, som gjør brukeren i stand til å fortsette utviklingsarbeidet. Dette ga meg en trygghet i at det sa meg noe om hvor jeg står, og et grunnlag jeg kan bygge videre på.

EASI-testen gjør oss i stand til å se våre styrker og svakheter – og til å endre våre svakheter til styrker. Jeg fikk godt utbytte av testen, ikke minst fordi jeg har fått brukt denne innsikten i konkrete situasjoner senere. For min del utvidet testen spillerommet mitt i jobbsammenheng, og jeg er svært takknemlig for å ha fått prøve den.

  

Les mer om EASI