UTVIKLING

 

Hovedhensikten med individuelle og kollektive utviklingstiltak er å styrke resultatskapning/leveranser. Hvordan sikre at nettopp det blir resultatet av de utviklingsprosesser vi alle implementerer.

 

Perspektivgapet!

Å være uenige er ganske normalt – hvordan kommuniserer vi når vi er uenige?

ET REDSKAP FOR VIDERE UTVIKLING

Jeg har tatt EASI-testen for atferd og motivasjon, og kan dermed si noe om hvordan jeg som bruker opplevde den. Jeg sitter igjen med et overveiende positivt inntrykk.

God Samhandling:

Et konkurransefortrinn for de grupper og miljøer som mestrer det.

I kunnskapsbedrifter hvor en stor del verdiskapningen baserer seg på samhandling mellom medarbeiderne, vil de som behersker samhandling godt utvikle varige konkurransefortrinn.

HVEM ER DU MEST SOM SELGER

Alle typer har sine styrker og noen mulige fallgruver som kan forstyrre salgsprosessen. Vet du hvem du er og hvem kunden er, kan du i større grad tilpasse din stil til hva kunden vektlegger og oppnå flere salg.