Relasjonskompetanse

Å mestre relasjoner til medarbeidere, kolleger, interne og eksterne kunder, samarbeidspartnere og øvrige interessenter er en stadig viktigere del av manges arbeidsdag og verdiskapning.

På dette kurset vil vi gi dere som deltakere enkle verktøy og øvelser dere kan benytte til økt mestring av relasjoner i ulike sammenhenger. Det handler ikke om å endre seg selv som person – det handler om å forstå seg selv og andre bedre og om å bruke seg selv med større bevissthet.

I forkant av kurset ber vi deg om å gjennomføre en kartlegging som gir deg en umiddelbar skriftlig og strukturert tilbakemelding på dine atferdspreferanser i jobben og på hva du opplever mest motiverende i en jobbsituasjon. Denne tilbakemeldingen gir deg nødvendig grunnlag til å se nytten av de øvelser vi vil gjennomgå.

Kurset kan også gjennomføres internt i egen organisasjon / avdeling.

Temaer:

  • God selvinnsikt gir et godt utgangspunkt for god samhandling
  • Å forstå hva som er viktig for de vi samhandler med – å se situasjonen fra deres ståsted
  • Fallgruber – våre styrker kan av og til bli vår svakhet når de anvendes i feil situasjon
  • Betydning av tillitt for å oppnå gode beslutninger – Hva som bidrar til økt tillitt
  • Fokus på deltakernes samhandlingssituasjoner
  • Er du interessert i informasjon om hvordan dette kan gjennomføres i din organisasjon?

Send oss en epost: post@master.no

Les mer om EASI typologi test

 

LAST NED VÅR BROSJYRE OM EASI

LAST NED