Lederteamet

Lederteamets samhandling  har stor innvirkning på selskapets lønnsomhet!

Når lederteamet er tydelig i sin kommunikasjon over tid, øker sannsynligheten for implementering av de initiativ som legges fram. Produktiviteten og lønnsomheten styrkes.

Vi tilbyr nå et praktisk minikurs for medlemmer av ledergrupper og HR som vil gi deltakerne rammer og verktøy som kan benyttes for å bedre ledergruppens samhandling og sikring av at de initiativ som besluttes blir implementert.

Tema som behandles er bl.a.:

 • Lederteamets formål
 • Spørsmål gruppen/teamet bør besvare med tydelige svar
 • Utvikling av samhandling:
 • Å etablere tillitt
 • Å mestre konflikt
 • Å sikre tilslutning
 • Gjensidig ansvarlighet
 • Resultatfokus
 • Å lykkes med informasjon:
 • Tydelig retning
 • Overkommuniser tydelighet
 • Forsterk tydelighet i viktige interne prosesser

Ledergruppens arbeid skaper rammen for medarbeidernes opplevelser av organisasjonen som arbeidsgiver og kundenes / interessentenes opplevelser av organisasjonen som leverandør / partner.

Den viktigste arenaen for ledergruppens utvikling er ledermøtene. Vår ambisjon med dette tilbudet er å gi dere viktig input og verktøy til en effektiv utvikling.

Er du interessert i mer informasjon om hvordan dette kan hjelpe deg og gjennomføres i din organisasjon?

Send oss en epost: post@master.no

Kurset kan også gjennomføres som et internt dagskurs for din ledergruppe, da tilpasset deres situasjon.

-