REKRUTTERING

Faglig innlegg og synspunkter på rekrutteringsprosessen hva gjelder forberedelse, gjennomføring og oppfølging

 

OPTO har blitt DNV-GL sertifisert for rekruttering i Norge.

Master`s nye personlighets test OPTO har mottatt «Certificate of Conformity» fra DNV GL for bruk i rekrutteringsprosesser i Norge. – En viktig garanti for kvalitet og og brukervennlighet.

Hvem eier kunden?

Tydelig kundeansvar er en driver for økt lønnsomhet.

For å få fornøyde kunder er vi avhengige av at viktige funksjonelle verdier ved våre leveranser fungerer godt – det er disse som er utgangspunktet for å lykkes med kundearbeidet.

Kundereisen:

Bygger forretningsstrategien på kundens behov i deres treffpunkter med din organisasjon?

Kundereisen handler om hva potensielle kunder og kunder erfarer i treffpunkter med din organisasjon fra det tidspunkt de vurderer et kjøp til det tidspunkt de vurderer et gjenkjøp.