OPTO –  UTVIKLET PÅ DET TEORETISKE GRUNNLAGET TIL FEMFAKTORMODELLEN - PROFESJONELL REKRUTTERING HAR BLITT ENKLERE.

 

OPTO PROSJEKTET BLE ETABLERT I TETT SAMARBEID MED VÅRE KUNDER OG HVA DE DEFINERER SOM VIKTIGE VERDIER I EN REKRUTTERINGSPROSESS.

PRESISJON – TID – FLEKSIBILITET OG ENKELTHET VAR DE VIKTIGSTE BEHOVENE

Louise Bergøe - Psykolog og utviklingssjef - Master International A/S

Gjør din rekrutteringsprosess mer fleksibel, spar tid og reduser risikoen for feilrekrutteringer. OPTO er en moderne rekrutteringstest som gir deg et godt og objektivt beslutningsgrunnlag når du skal velge den rette til jobben.

OPTO kombinerer oppdatert kunnskap om personprofiler og jobbprestasjoner i ett testverktøy.  Som OPTO bruker får du tilgang til en effektiv, fleksibel datadrevet prosess som understøtter din organisasjons fokus på jobbprestasjon, og øker din sannsynlighet for å rekruttere en «top performer»

Jobbmatch og Fleksibilitet

OPTO er med sitt enkle design og ordvalg lett å forstå og bruke for såvel HR, konsulenter, rekrutterende leder og kandidater. OPTO opererer med to nivåer. Et nivå som lar deg se et overblikksbilde av kandidaten hva gjelder relasjonsorientering, operativ orientering og utviklingsorientering, samt et nivå som går i dybden på 20 viktige drivere for prestasjon i jobben. Du kan velge nivå etter behov.

Rapportene i OPTO er selvforklarende, og viser blant annet jobbmatch i prosenter på forsiden.

Styrk din Employer Branding

Rekruttering spiller en avgjørende rolle for Employer Branding. Både de kandidater som får jobbtilbud og de som blir valgt fra, forteller om sine opplevelser. Med OPTO er det enkelt å sikre at alle opplever en oppdatert og grundig prosess.

Bli med på veien mot « Beste praksis Rekruttering og Utvikling» 

Vil du vite mer om OPTO?

Les mer om OPTO