Vil du bli bedre kjent med deg selv?

Gratis profilanalyse til de første 100 som responderer!

 Profilanalysen er utarbeidet med basis i den anerkjente «femfaktormodellen»

 

Generated button

 

I denne tiden har vi gode muligheter til å bli bedre kjent med oss selv. Vi reagerer ulikt på situasjonen vi er i og det massive nyhetspresset som omgir oss til daglig.

Grunnen til at vi reagerer ulikt er at vi har ulike personligheter – noen av oss reagerer mer emosjonelt og andre reagerer mer rasjonelt (faktabasert.) Noen blir mer opptatt av seg selv og noen blir mer opptatt av andre.

Master Management Norge AS jobber med ulike analyse verktøy for rekruttering og utvikling. Et av disse verktøyene handler om å bli bedre kjent med seg selv – øke sin egen selvinnsikt.

Økt selvinnsikt kan bidra til å forstå seg selv bedre. Bedre forståelse for sitt eget og andres reaksjons mønstre, som igjen bidrar til bedre samhandling i de ulike arenaer du er en del av.

Etter gjennomføringen av analysen vil du få tilgang til din egen rapport, som beskriver din adferds stil og hva som motiverer deg.

 

Les mer om EASI

 

Generated button

LAST NED VÅR BROSJYRE OM EASI

LAST NED