NYHETER

Nyheter om våre produkter og tjenester

FINNT UT MER

SEMINAR

Vi har et regelmessig tilbud på aktuelle seminarer vi gjennomfører innenfor en tidsramme på en kort dag.

finn ut mer

REKRUTTERING

Faglig innlegg og synspunkter på rekrutteringsprosessen hva gjelder forberedelse, gjennomføring og oppfølging

finn ut mer

UTVIKLING

Hovedhensikten med individuelle og kollektive utviklingstiltak er å styrke resultatskapning/leveranser. Hvordan sikre at nettopp det blir resultatet av de utviklingsprosesser vi alle implementerer.

Finn ut mer

Ledig stilling

Vi trenger økt kapasitet og søker en forretningsorientert partner med akademisk utdannelse

Finn ut mer